PARROCCHIA CATTEDRALE SAN DEMETRIO M. DI PIANA DEGLI ALBANESI | sandemetriopiana.blogspot.it

SABATO 6 AGOSTO 2016

A nome del Vescovo Mons.Giorgio Demetrio Gallaro,

Si comunica che oggi 06.08.2016
Mons. Ercole Lupinacci vescovo emerito
dell’Eparchia di Piana degli Albanesi,
nel giorno del suo XXXV anniversario di Consacrazione
Episcopale,
si è addormentato nel riposo eterno del Signore.
I funerali saranno celebrati nella Cattedrale di Lungro.
Accompagniamo l’anima del nostro Fratello con la preghiera e
con il ricordo nelle Celebrazioni Liturgiche di domani.
Eterna sia la sua memoria!

Pubblicato da Cattedrale San Demetrio M. a 07:27


OGGI 6 AGOSTO 2016 SI E’ ADDORMENTATO NEL SIGNORE
IL NOSTRO VESCOVO EMERITO
MONS.ERCOLE LUPINACCI

dsc_04501              dsc_02831

dsc_05331

LO RICORDIAMO SEMPRE CON STIMA E AFFETTO.

Il SIGNORE DONI IL PREMIO ETERNO AL SERVO FEDELE E OPEROSO.


PREGHIERA PER UN VESCOVO  DEFUNTO

Të haristisiëm, o i Madh’in’Zot , pse t’atë isht të rruarit pa vdekjie, për lëvdia jote
isht e pandëlguashme e dashuria jote për njeriun e parrëfieshme e rregjëria jote
ngë i shkon njeriu e Ti ngë i merr anën njeriu ! Ti urdhurove se kur të mbaronën
kjëroin e gjellës, gjithë njerëzit të vdesiën.
Andai Të parkalesiëm , o i Madh’in’Zot , se ki shërbëtor jiti e vëlla jini Mons.
Ercole i çili na kle shok te priftëria e pati besën tek Ti dhe e rrëfiejti gjithëmonë e
drejtë dhe e pakjërtuame e u kjëllua gjumi me shpresën e të ngjallurit e jetës
s’pasosme, të prëhet në gji t’Abramit , Isakut dhe Jakobit.
E si në dhe , te Klisha jote e vure Prift te shërbesa e shejte , kështù le të
marrënjë piesë te Theroria jote e kjiellit. Mbi njerëzit Ti e stolise me një stoli
shpirtullore , mbi ëngjëjitë e lëvdis s’ate Ti përite mirë i padhënuam. Ti i dhe lëvdi
gjellës s’tij mbi dhe, ti nani bëj sa ai te hinjë e t’ujet në mes të Shejtravet t’atë tue
e nëmëruar shpirtin e’tij me gjithë ata çë moti tij pëlkjieshmë.
Se Ti je ngjallia , gjella e prëhia e të ndëjemitë shërbëtorë jiti e vëlla jini
t’ënt të pazënëfill e bashkë me gjithë shejtin e të mirë e gjellëdhënës Shpirt t’ënt,
nani e per gjithëmone e për jetë te jetëvet.
Pop. Amin.

Ti ringraziamo,o Signore Dio nostro, perchè a te appartiene l’immortalità,la tua
gloria è incomprensibile e il tuo amore per gli uomini è indescrivibile,il tuo regno è
al di sopra di tutti.
Tu stabilisti che quanto il ciclo della vita è concluso ogni uomo muoia.
Ecco ti preghiamo, o Signore Dio nostro, che se questo nostro fratello nel
sacerdozio Mons.ERCOLE,ha avuto fede in te e l’ha testimoniata sempre
integra e irreprensibile, adesso si è addormentato nella speranza della
risurrezione nella vita eterna, concedi il riposo eterno nel seno di Abramo, Isacco
e Giacobbe.
E come in terra, nella tua Chiesa l’hai costituito sacerdote per le cose
sante,concedi che prenda parte alla tua mensa eterna. Fra gli uomini lo hai posto
con una stola spirituale, adesso annoveralo fra gli angeli e nella tua gloria
purificato.
Poiché tu sei la risurrezione, la vita e il riposo del tuo servo Mons.ERCOLE , che
si è addormentato ,o Cristo Dio nostro, a te rendiamo gloria, insieme al Padre tuo
senza principio e al santissimo buono e vivificante tuo Spirito,ora e sempre e nei
secoli dei secoli.
Pop.Amin
Pubblicato da Cattedrale San Demetrio M. a 02:43

Sorgente: PARROCCHIA CATTEDRALE SAN DEMETRIO M. DI PIANA DEGLI ALBANESI

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.